Onderwijs binnen het taalgebied

Of het Nederlands een effectief communicatiemiddel blijft, hangt voor een belangrijk deel af van het onderwijs. Nederland, Vlaanderen en Suriname hebben hun eigen onderwijsbeleid. Maar er zijn veel raakvlakken en gemeenschappelijke belangen als het gaat om het Nederlands als onderwijstaal en het Nederlands als schoolvak. Daarom is het goed dat beleidsmakers én leraren, lerarenopleiders, onderwijsinspecteurs en schoolbegeleiders geregeld met elkaar overleggen en samenwerken. De Taalunie bevordert dat.  Zij zorgt er ook voor dat informatie die nuttig is voor het onderwijs van in het Nederlands wordt verzameld en ontsloten. Veel van die informatie is te vinden op het Taalunieversum.