Spelling (Woordenlijst Nederlandse Taal)

De officiële spelling van het Nederlands wordt vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal

De spelling wordt vastgesteld door de Commissie Spelling die werkt in opdracht van het Comité van Ministers. De spelling wordt vastgelegd voor het onderwijs en voor de overheid.

Groene Boekje 2015

De boekvorm van de Woordenlijst Nederlandse Taal is bekend als Het Groene Boekje. In 2015 is hiervan een nieuwe editie verschenen, uitgebracht door Van Dale.  

'Officiële Spelling'

Verschillende naslagwerken die taalgebruikers voor spelling raadplegen, dragen het Keurmerk 'Officiële Spelling van de Nederlandse Taalunie'. Dat merkteken toont aan dat die producten de regels en principes van de officiële spelling van de Nederlandse Taalunie volgen. Het biedt u de garantie dat u ze met vertrouwen kunt gebruiken voor het volgen of controleren van de officiële spelling.

Contact spelling

spelling@taalunie.org