De Inktaap

De Inktaap is een literaire jongerenprijs die uitgereikt wordt door scholieren uit de hoogste klassen van het voortgezet/secundair onderwijs uit Nederland, Vlaanderen Suriname en Curaçao.

Het project richt zich op literatuureducatie en uitwisseling tussen jongeren uit het hele Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname en Curaçao). Jongeren lezen in juryverband drie literaire boeken en kiezen beargumenteerd hun winnaar daaruit. Ze discussiëren over hun mening met jongeren van andere scholen en uit andere landen.

De prijs is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs en het departement Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Stichting Lezen Nederland. De Taalunie en Stichting Lezen Nederland financieren De Inktaap.

Contactpersoon: 
Martijn Nicolaas