Buitenlandse aardrijkskundige namen

Op initiatief van de Nederlandse Taalunie doet een commissie van specialisten voorstellen om buitenlandse aardrijkskundige benamingen op een eenvormige manier te schrijven.

De meeste aardrijkskundige namen zijn niet moeilijk te schrijven, ook de buitenlandse niet. Maar wie er niet dagelijks gebruik van maakt, kan gaan twijfelen of het nu de Filipijnen of de Filippijnen is, en Kenia of Kenya.  Veel atlassen, wegenkaarten en ook media gebruiken deze lijst. U kunt hem gratis raadplegen.

Contactpersoon: 
Rob Visser