Taalunie in Nederlandse en Vlaamse Gebarentaal

Op deze pagina vindt u informatie over de Taalunie in Vlaamse Gebarentaal (VGT) en Nederlandse Gebarentaal (NGT)

In de video’s komt aan bod: wat doet de Taalunie? Welke taken heeft de Taalunie ten aanzien van standaardtaal en taalvariëteiten, zoals NGT en VGT? En welke rol speelt de Taalunie in onderwijs en cultuur?

De Taalunie houdt zich niet alleen bezig met het Nederlands, maar ook met het Nederlands in relatie tot alle andere talen die in Nederland en Vlaanderen gangbaar zijn. NGT en VGT horen daarbij.

Lees hier de tekst met informatie over de Taalunie.