Structuur

De Taalunie bestaat uit vier onderdelen, ook wel organen genoemd.

Naar Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren Naar Comité van Ministers Naar Interparlementaire Commissie Naar Algemeen Secretariaat Naar Samenwerkingsverbanden en Platforms

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie bepaalt het beleid. Het bestaat uit twee Nederlandse en twee Vlaamse bewindslieden. Zij leggen het beleid vast in vijfjarenplannen en werken die uit in jaarlijkse actieplannen.

Het  Algemeen Secretariaat van de Taalunie bereidt het beleid voor. Het werkt daarvoor samen met deskundigen en commissies uit het 'veld'. Het voert vervolgens de beleidsbeslissingen van het Comité van Ministers uit.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL), bestaande uit deskundigen en prominente taalgebruikers, adviseert het Comité van Ministers over het te voeren beleid.

De Interparlementaire Commissie (IPC), samengesteld uit Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers controleert de werking van de Taalunie.

De organen werken samen met diverse samenwerkingsverbanden, werkgroepen en commissies.