Raadscommissie Suriname

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie wordt geadviseerd door de Raadscommissie Suriname. In deze raad hebben zitting:

  • Lila Gobardhan – Rambocus (voorzitter)
  • Alida Neslo
  • Iwan Brave

De Raadscommissie Suriname is bereikbaar via de secretaris van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren: Liesbeth Versluis.