Steun het Nederlands

U schrijft, leest en hoort het elke dag. U spreekt het met uw collega's, met uw vrienden en met uw kinderen. Iedereen is er dagelijks mee bezig: de Nederlandse taal. en iedereen heeft er, net als u, een mening over. Vindt u het een verarming van het Nederlands dat er steeds meer Engelstalige woorden voorkomen, of juist een verrijking? Bent u een fan van de boeken van Herman Koch? Of juist van de poëzie van Remco Campert? En wat vindt u van het feit dat er wereldwijd, van New York tot Shanghai, meer dan 15.000 studenten Nederlands studeren? 

Kortom, het Nederlands leeft en het Nederlands heeft u kansen gegeven. Misschien wilt u nu zelf ook iets doen voor een krachtig Nederlands. U wilt dat ook anderen gebruik kunnen maken van onze taal en dat jongeren plezier beleven in en met het Nederlands? 

Steun dan het werk van de Taalunie. De Taalunie zet zich elke dag in voor het versterken van de positie van het Nederlands. Onze ambities voor de toekomst zijn groot. Daarbij kunnen we uw steun goed gebruiken. 

Wat doet de Taalunie?