Twee leerzame praktijkvoorbeelden. Taalbeleid aan een Vlaamse en een Nederlandse hogeschool

Datum: 
17 augustus 2014

Aan het eind van de expertbijeenkomst op 19 maart stelde Kris van den Branden in zijn samenvatting van de discussies dat er evident behoefte  is aan goede praktijkbeschrijvingen. 

Bij nader inzien lijkt het beter te spreken van ‘leerzame praktijkvoorbeelden’ dan van ‘best practices’. Elke instelling stuit immers bij het vormgeven van een taalbeleid op successen en tegenslagen, die beide leerzaam zijn.

Bij de selectie van goede voorbeelden van taalbeleid waren twee uitgangspunten leidend. Ten eerste dat het niet alleen moet gaan om taalremediërende activiteiten. En ten tweede dat aandacht voor taalvaardigheid zoveel mogelijk geïntegreerd is in al het onderwijs, bij alle vakken. Het zijn inzichten die zowel deskundigen op dit gebied als de werkgroep met elkaar delen. Om die reden hebben we voorbeelden van integraal taalbeleid geselecteerd.

Voor Vlaanderen heeft Charlotte Herelixka de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) geselecteerd en beschreven, mede vanwege de positieve geluiden die her en der te horen waren bij het onderzoek voor eerder genoemd rapport.

Voor Nederland koos Sylvia Verhulst de Haagse Hogeschool uit en meer specifiek de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De Haagse Hogeschool geldt als ‘voorlijk’ op het gebied van taalbeleid en genoemde opleiding is er al vijf jaar intensief mee bezig.

Deze beschrijvingen hebben uiteraard geen wetenschappelijke pretenties en zijn vooral gebaseerd op gesprekken met betrokkenen en op instellingsdocumenten en publicaties in vaktijdschriften. We hebben getracht niet alleen een beschrijving te geven van mooie uitgangspunten en voornemens - nota’s genoeg - maar vooral van hoe dat beleid er in de praktijk uitziet.

Afgezien van deze gezamenlijke inleiding hebben we deze keer niet gestreefd naar een geïntegreerd Belgisch/Nederlands verhaal. Deze rapportage leent zich meer voor twee afzonderlijke beschrijvingen. Met elk een eigen inhoudsopgave en elke een eigen introductie, aanpak en stijl.

Charlotte Herelixka en Sylvia Verhulst

 

Downloads