Rapport Nederlands in het hoger onderwijs

Datum: 
01 maart 2014

Rapport Nederlands in het hoger onderwijs, een verkennende literatuurstudie naar taalvaardigheid en taalbeleid

door Charlotte Herelixka en Sylvia Verhulst, 1 maart 2014

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren wil in het najaar van 2014 een advies uitbrengen aan het Comité van Ministers over de taalvaardigheid in het hoger onderwijs. In de Startnotitie die de Raad op 21 juni 2013 uitbracht, wordt een plan van aanpak geschetst. 

De Taalunie heeft dit literatuuronderzoek laten verrichten ten behoeve van die advisering. Opdracht was na te gaan welk onderzoek gedaan  is naar de taalvaardigheid van studenten en naar het taalbeleid van instellingen voor hoger onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om wat die onderzoeken en literatuur aan gegevens opleveren voor de beantwoording van de vragen uit de Startnotitie, maar ook om vast te stellen welke mogelijke lacunes er zijn in kennis over de betreffende kwesties.

Download hieronder het rapport Nederlands in het hoger onderwijs.

Downloads