Adviezen van de Raad der Nederlandse Letteren

Verslagen en Adviezen van de Raad der Nederlandse Letteren

Vaart met taalvaardigheid

Datum: 
04 maart 2015

Nederlands in het hoger onderwijs

Taalvaardigheid: basis voor creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen

Twee leerzame praktijkvoorbeelden. Taalbeleid aan een Vlaamse en een Nederlandse hogeschool

Datum: 
17 augustus 2014

Inleiding

Deze beschrijvingen van twee voorbeelden van taalbeleid sluiten aan bij de eerder gepubliceerde literatuurstudie over in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.  

Rapport Nederlands in het hoger onderwijs

Datum: 
01 maart 2014

Rapport Nederlands in het hoger onderwijs, een verkennende literatuurstudie naar taalvaardigheid en taalbeleid

door Charlotte Herelixka en Sylvia Verhulst, 1 maart 2014

Startnotitie Nederlands in het hoger onderwijs

Datum: 
21 juni 2013


Gezamenlijk plan van aanpak van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (verder: de Raad) en het algemeen secretariaat van de Taalunie (verder: AS) voor de beleidsvoorbereiding en –advisering over het Nederlands als instructietaal en over de taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs omvat de opleidingen aan universiteiten en hogescholen.

Waardeer Samenwerking

Datum: 
17 april 2013