Werkgroep Digitale Bibliotheek

Door de gezamenlijke taal en de grote overlap in uitgeverijen, is het noodzakelijk om initiatieven voor een digitale (openbare) bibliotheek zoveel mogelijk af te stemmen op beleidsniveau en om te zorgen voor contacten tussen de betrokken organisaties. Op voorstel van de Taalunie is daarom de ambtelijke werkgroep Digitale Bibliotheek opgericht, die twee keer per jaar bij elkaar komt.

Deelnemende organisaties:

Nederland: het ministerie van OCW en de Koninklijke Bibliotheek
Vlaanderen: het departement CJSM van de Vlaamse gemeenschap en Cultuurconnect (samenvoeging van Bibnet, projectorganisatie voor de digitale bibliotheek Vlaanderen, en Locus, het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid).