Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen

De werkgroep BAN is een commissie, ingesteld door de Taalunie, die de taak heeft de lijst Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands actueel te houden en wijzigingen en aanvullingen bekend te maken.

Leden

 • Ferjan Ormeling, Universiteit van Amsterdam, voorzitter
 • Frieda De Vos, Raad van de Europese Unie, Vertaaldienst
 • Magda Devos, Universiteit Gent
 • Mark Eelen, Belga
 • Coos 't Hoen, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
 • Stéphanie Krebel, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, België
 • Helma van der Mijl, Publieke Omroep
 • Kristien Spillebeen, Vlaams Parlement
 • Tjeerd Tichelaar, Noordhoff Uitgevers, Groningen
 • Jeroen Tjepkema, NOS
 • Willy Van Langendonck (emeritus-hoogleraar), Katholieke Universiteit Leuven
 • Arjen Versloot, Universiteit van Amsterdam