Vereniging LerarenOpleiders Primair Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (LOPON2)

De Taalunie werkt structureel samen met LOPON². LOPON² is een Vlaams/Nederlandse vereniging voor lectoren en opleidingsdocenten Nederlands & Nederlands als tweede taal die focust op primair onderwijs (basisonderwijs) in Nederland en Vlaanderen.

LOPON² wil een platform bieden voor de uitwisseling van informatie en ervaringen, initieert projecten en geeft ze vorm, neemt het initiatief voor de samenwerking met andere netwerken en onderwijs- en onderzoekscentra en zorgt voor kwaliteitsbewaking van het opleidingsonderwijs.

Meer informatie over LOPON² is te vinden op de website.