Taaladviesoverleg

Het Taaladviesoverleg (TAO) is ingesteld door de Taalunie en is een werkverband van mensen uit de praktijk van het taaladvies, auteurs van taalkundige naslagwerken en tekstproducenten uit Nederland en Vlaanderen.

Informatie over het doel, de taken en de werking van het TAO is te lezen in het instellingsbesluit.

Leden

 • Walter Haeseryn, Radboud Universiteit, Nijmegen (voorzitter);
 • Margreet Onrust, VU Amsterdam (ondervoorzitter);
 • Theo de Boer, Van Dale Uitgevers;
 • Gwennie Bosma, SVB;
 • Dirk Caluwé, dienst Taaladvies van de Vlaamse Overheid;
 • Geert Craps, Vlaams Parlement;
 • Bas Damoiseaux, NOS;
 • Gert Dronkers, Dienst Verslag en Redactie Tweede Kamer;
 • Ruud Hendrickx, VRT;
 • Rutger Kiezebrink, Genootschap Onze Taal;
 • Chloé Lybaert, Universiteit Gent. 

De volgende personen nemen ook deel aan de vergaderingen van het Taaladviesoverleg: Tamara Mewe (secretaris), Veronique Verreycken (medewerker Taaladvies.net) en Annemieke Hoorntje (waarnemer namens de Taalunie).

Het Taaladviesoverleg is te bereiken via:

Dr. Walter Haeseryn
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Letteren
Afdeling Nederlandse taal en cultuur
Postbus 9103
NL - 6500 HD Nijmegen
tel.: +31 24 361 62 72
e-mail: W.Haeseryn@let.ru.nl