Stichting Lezen

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal in de ruimste zin van het woord. Zij levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCenW.

Postadres:

Postbus 16518
1001 RA Amsterdam

Bezoekadres:

Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
T (00 31) 020 . 623 05 66