Stichting HSN Conferentie Onderwijs Nederlands

De Stichting HSN Conferentie Onderwijs Nederlands is een Vlaams-Nederlands onderwijsnetwerk. Jaarlijks organiseert het netwerk, met steun van de Nederlandse Taalunie, de conferentie Onderwijs Nederlands.

De conferentie biedt een forum voor al wie professioneel is betrokken bij het onderwijs Nederlands: leerkrachten, onderwijsbegeleiders, lerarenopleiders, beleidsmedewerkers, materiaalontwikkelaars, enz. De conferentie vindt afwisselend plaats in Vlaanderen in Nederland.

Naar aanleiding van de conferentie wordt elk jaar een conferentieboek samengesteld, met samenvattingen van alle presentaties die tijdens de conferentie aan bod komen. Het boek wordt digitaal aangeboden op Taalunieversum.