STEVIN

 

 

STEVIN staat voor Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands. Dit was een meerjarig onderzoeks- en stimuleringsprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie dat gezamenlijk door de Vlaamse en Nederlandse overheid werd gefinancierd. De Nederlandse Taalunie coördineerde het programma en voerde het financieel beheer.

Het programma STEVIN is officieel van start gegaan op 15 september 2004 en liep af in 2011. Het totale budget voor dit programma bedroeg 11,4 miljoen euro, gezamenlijk gedragen door de Vlaamse en de Nederlandse overheden.

De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het IWT-Vlaanderen en het FWO-Vlaanderen, stond in voor 1/3 van dit bedrag. De overige 2/3  werd beschikbaar gesteld door de Nederlandse ministeries van Economie, Landbouw en Innovatie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Contactpersoon en programmacoördinator was dr. Peter Spyns. Informatie over taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands in het algemeen kan gevonden worden op  Taalunieversum.

Overzicht projecten