Steunpunt Nederlandstalige Terminologie

Het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) beheert de website www.nedterm.org met daarop raadpleegbare termenlijsten gesorteerd naar onderwerp en informeert en adviseert over terminologie.

Sinds 1 juli 2016 zijn deze voorzieningen en taken ondergebracht bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Daarnaast ondersteunt het instituut het terminologiebeleid van de Taalunie en de activiteiten van de veldvereniging NL-TERM.

Het SNT werd vanaf de oprichting in 2007 uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en het bedrijf CrossLang nv uit Gent.