Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (PONT2) (Nl-Vl)

Het PONT2 adviseert de Taalunie bij de uitvoering van het Taaluniebeleid voor het onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Het Platform bestaat uit onderwijsdeskundigen uit het intermediaire veld. Leden van het Platform worden aangesteld door de Algemeen Secretaris van de Taalunie.

Informatie over het doel, de taken en de werking van het Platform is te lezen in het instellingsbesluit

Voorzitter

 • Folkert Kuiken, bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid, Universiteit van Amsterdam

Secretaris

 • Carlijn Pereira - beleidsmedewerker Nederlandse Taalunie

Leden

 • Jordi Casteleyn, docent Antwerp School of Education, Specifieke lerarenopleiding, Universiteit Antwerpen (vicevoorzitter)
 • Peter Debrabandere, docent Nederlands, Duits en copywriting, Hogeschool VIVES, Brugge; hoofdredacteur Neerlandia
 • Bart Deygers, onderzoeker, KU Leuven
 • Joke Drijkoningen, wetenschappelijk medewerker, Centrum voor Taal & Onderwijs, KU Leuven
 • Peter van Duijvenboden, coördinator projectontwikkeling en innovatie, Stichting Lezen
 • Herman Franssen, inspecteur primair onderwijs, Nederlandse onderwijsinspectie
 • Jan Hoste, vakexpert NT2, VDAB
 • Sara Jaminé, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid, Platform Geletterdheid/VOCVO
 • Astrid van Laar, docent NT2, TU Delft; NUT-themagroep NT2
 • Marleen Lippens, pedagogisch begeleider en coördinator taalbeleid, Nederlands en kunstonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Judith Richters, productmanager overheid, Bureau ICE; voorzitter Levende Talen
 • Gerdineke van Silfhout, taalexpert en leerplanontwikkelaar bij SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
 • Hanneke de Weger, afdeling kennisbenutting, NRO

Het PONT2 is te bereiken via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.