Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

Het Meertens Instituut is ontstaan in 1930 en in 1952 onderdeel geworden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De rol van taal en cultuur bij de ontwikkeling van sociale identiteiten en groepsculturen wordt door het Meertens Instituut in kaart gebracht en in onderlinge samenhang onderzocht. Op het gebied van de Nederlandse taal bestudeert het Meertens Instituut zowel geografische als sociale variatie, een specifiek terrein dat binnen de taalkunde wordt aangeduid met Variatielinguïstiek.

In Nederland fungeert het Meertens Instituut voor de Taalunie en het Instituut voor de Nederlandse Taal als eerste aanspreekpunt voor een breder netwerk voor de Nederlandse Taal waarin bronnen en materialen vrijelijk worden uitgewisseld onder onderzoekers en ontwikkelaars. In Vlaanderen neemt de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde die rol op zich.

Bezoekadres

Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam

Postadres

Postbus 10855
1001 EW Amsterdam

Telefoon: 020 462 85 00
Email: info@meertens.knaw.nl