Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)

logo IVN

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) is een koepelorganisatie van docenten neerlandistiek in het buitenland. De ontwikkeling en de uitvoering van het Taaluniebeleid op het gebied van de neerlandistiek extra muros vinden plaats in nauwe samenspraak met de IVN. De IVN ontvangt steun van de Taalunie voor haar werking en voor verschillende projecten.

De IVN is te bereiken via:
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Universiteit Utrecht
Trans 10 / kamer 2.37
3512 JK Utrecht
Nederland
Tel: +31 30 253 23 46
e-mail: bureau@ivnnl.com