Termraad

Binnen de Interinstitutionele Termraad Nederlands werkt de Taalunie samen met de Europese Unie aan terminologische afstemming tussen de vertaaldiensten van de verschillende Europese instellingen en de Nederlandse, Belgische en Vlaamse overheden.

De resultaten van de Termraad zijn van belang voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van Nederlandstalige overheidsterminologie binnen de Europese Unie.

In de Termraad zijn momenteel de volgende instellingen vertegenwoordigd:

  • Europees Hof van Justitie
  • Europese Commissie
  • Raad van de Europese Unie
  • NL-TERM
  • Europese Rekenkamer
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse overheid
  • Steunpunt Nederlandstalige Terminologie van de Nederlandse Taalunie
  • Algemeen Secretariaat van de Taalunie
  • Europees Parlement
  • Vertaalafdeling Kanselarij Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Vlaamse overheid

Contactpersoon: Folkert de Vriend