Iedereen Leest

Iedereen Leest zet structureel initiatieven op om brede bevolkingsgroepen het plezier en het nut van lezen te laten ontdekken en beleven om zo hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie te bevorderen.

Contact


Iedereen Leest
Frankrijklei 130/4
B- 2000 Antwerpen
t: ++32 (0)3/204.10.00
f: ++32 (0)3/204.10.09