Commissie Woordwijzer

De Commissie Woordwijzer is ingesteld in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Taalunie en het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en het Bureau voor Normalisatie (NBN).

De hoofdtaak van de Commissie is het voorbereiden van de herziene, digitale editie van de Woordwijzer – Goed taalgebruik in bedrijf en techniek (2006). De herziene editie zal via de website van de Taalunie beschikbaar gesteld worden. De Commissie werkt onder de koepel van de drie genoemde organisaties.

Informatie over het doel, de taken en de werking van de Commissie Woordwijzer is te lezen in het instellingsbesluit.

Leden

  • Cor van Eldik, Bouwen met Staal, Zoetermeer;
  • Jean-Louis Feys, Belgagri, Engis;
  • Robert Gobin, Linden;
  • Annelies Kesting, Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Delft;
  • Uus Knops, Vrije Universiteit Brussel (voorzitter);
  • Herman Neuckermans, Leuven;
  • Ellen Oostvogel, Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Delft.

De Commissie Woordwijzer is te bereiken via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.