Commissie Digitaal Erfgoed

De Commissie Digitaal Erfgoed geeft antwoord op drie vragen:

  1. Wat zijn de lessen van grote digitaliseringsprojecten?
  2. Wat zijn de succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren?
  3. Wat zijn de voorwaarden voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is?

De eerste twee vragen zijn beantwoord in twee rapporten:

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten, zie link naar het rapport
Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed, zie link naar het rapport.

Op dit moment wijdt de commissie zich nog aan de beantwoording van de derde en laatste vraag.

De commissie is ingesteld in 2013 naar aanleiding van het advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren Waardeer Samenwerking - Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed (zie: http://taalunieversum.org/publicaties/waardeer-samenwerking).

Voorzitter:  Marco de Niet, voormalig directeur van DEN (www.den.nl)
Secretaris: Kevin De Coninck, afdelingshoofd Taalbeleid Taalunie.
Contact: info@taalunie.org.