Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

CNaVT

Het CNaVT ontwikkelt examens voor anderstaligen die het Nederlands als Vreemde Taal leren. Zowel  voor volwassenen (16+) als voor kinderen en jongeren (16-) heeft het CNaVT een examenaanbod. Wie slaagt voor de examens ontvangt een certificaat. Hiermee kunnen leerders van het Nederlands als Vreemde Taal hun niveau van talig functioneren in het Nederlands aantonen.

Naast op toetsen en certificeren van leerders, zet het CNaVT ook in op het opleiden en ondersteunen van professionals die betrokken zijn bij toetsing en beoordeling.

Examens voor volwassenen

Voor volwassenen heeft het CNaVT een aanbod van 5 examens die samen 4 niveaus van talig functioneren in het Nederlands (A2, B1, B2 en C1) toetsen. De examens zijn taakgericht, domeinspecifiek en gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)

Maatschappelijk domein Professionele domein Educatieve domein
Maatschappelijk Informeel (INFO Maatschappelijk Formeel (FORM) Zakelijk Professioneel (PROF) Educatief Startbekwaam (STRT) Educatief Professioneel (EDUP)
A2 B1 B2 B2 C1

De certificaten die worden uitgereikt aan volwassen kandidaten worden internationaal erkend als bewijs van talig functioneren in het Nederlands. Jaarlijks nemen ongeveer 2000 volwassen uit ongeveer 40 verschillende landen deel aan de examens.

Examens voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren uit de grensgebieden (Noord-Frankrijk, Wallonië, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen ) biedt het CNaVT een motiverend examen aan. Op basis daarvan kan een indicatie worden gegeven van hun talig functioneren in het Nederlands.

Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie. Uitvoering van het project gebeurt door een Nederlands-Vlaams team dat deel uitmaakt van Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

Team

  • Steven Verheyen (coördinator)
  • Sophie Willems (secretariaat)
  • Lucia Luyten (senior wetenschappelijk medewerker / toetsontwikkelaar)
  • Christina Maes (wetenschappelijk medewerker / toetsontwikkelaar)
  • Inge Reinders (wetenschappelijke medewerker / toetsontwikkelaar)
  • Sarah Smirnow (wetenschappelijk medewerker / toetsontwikkelaar)

Contact

CNaVT-secretariaat
Blijde-Inkomststraat 7 - bus 3319
B-3000 Leuven
België
tel: + 32 16 32 55 16
fax: + 32 16 32 55 12
e-mail: cnavt@arts.kuleuven.be