CeLT

CeLT is een vereniging van 25 Vlaamse culturele en literaire tijdschriften.

CeLT vzw
p/a Het Goudblommeke in Papier
Cellebroersstraat 55
1000 Brussel
tel. 0477 230 498

info@detijdschriften.be