Bureau des langues in Noord-Frankrijk

Voor de voorbereiding en uitvoering van de plannen op het terrein van het onderwijs Nederlands in de Franse departementen Nord en Pas de Calais werkt de Taalunie samen met de Inspection Académique du Nord en het Rectorat de Lille in een 'Comité Directeur'.

De uitvoering van het beleid ligt bij het 'Bureau des Langues - section néerlandais', dat ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de Inspection. Deze coördinatiecel staat onder leiding van dhr. Denoyelle.

Contactpersonen

  • Bianca Versteeg
  • Monique Winckel

Het Bureau des Langues is te bereiken via:
Bureau des Langues
section néerlandais
1, Rue Claude Bernard
F-59033 Lille Cédex
Frankrijk
e-mail: monique.winckel@ac-lille.fr