Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2)

De Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal is een Nederlands-Vlaamse vereniging die docenten NT2 een platform biedt voor advies, ondersteuning, deskundigheidsbevordering en informatie-uitwisseling.

De Vereniging legt zich onder meer toe op informatie-uitwisseling (bv. lesideeën, lesmateriaal) via een website en 'virtuele ontmoetingsplaatsen'. Er wordt een discussieplatform opgericht rondom actuele beroepsthema's en studiewerkgroepen kunnen rond bepaalde thema's verder samenwerken. Daarnaast attendeert de Beroepsvereniging haar leden op nieuwe publicaties, lesmateriaal, ontwikkelingen en maakt het uitkomsten van onderzoek toegankelijker. Ook draagt de Beroepsvereniging bij aan visieontwikkeling en organiseert ze studiedagen en de jaarlijkse NT2-conferentie.