Commissie Spelling

De Commissie Spelling doet voorstellen over de officiële spelling van het Nederlands. De werkgroep begeleidt de actualisering van de Woordenlijst Nederlandse Taal en assisteert producenten van woordenboeken, woordenlijsten, programma's voor automatische spellingcontrole en dergelijke bij het toepassen van de officiële spelling. Die spelling ligt vast in de Woordenlijst Nederlandse Taal. De commissie is samengesteld uit taalkundigen en spellingexperts.

De commissie bestaat uit:

  • Lic. Dirk Caluwé, teamhoofd dienst Taaladvies van de Vlaamse overheid (Taaltelefoon)
  • Prof. dr. Dominiek Sandra, Universiteit Antwerpen, hoogleraar Psycholinguïstiek en Algemene Taalkunde
  • Dr. Tanneke Schoonheim, Instituut voor Nederlandse Lexicologie Leiden, hoofdredacteur Algemeen Nederlands Woordenboek
  • Drs. Wouter van Wingerden

De Commissie Spelling wordt op het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie ondersteund door Annemieke Hoorntje
tel: + 31 70 346 95 48, e-mail: info@taalunie.org

Downloads