Comité van Ministers

Het Comité van Ministers stelt het beleid van de Nederlandse Taalunie vast.

Het bestaat uit de Vlaamse en Nederlandse bewindslieden van cultuur en onderwijs. De samenstelling en het mandaat zijn geregeld in het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie

Het Comité van Ministers is als volgt samengesteld:

  • Ingrid van Engelshoven, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voorzitter)
  • Arie Slob, Nederlands minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
  • Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

De vergaderingen worden bijgewoond namens de Republiek Suriname door Lucretia Redan, zaakgelastigde van de Surinaamse ambassade in Nederland, of Robert Peneux, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, afgekort Minowc. De Republiek Suriname is geassocieerd lid van de Taalunie.

Het voorzitterschap rouleert om de twee jaar. Het Comité van Ministers is te bereiken via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.