Taalunieraad pleit voor sterke positie van het Nederlands in wetenschap en hoger onderwijs

26 september 2016

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren pleit voor een sterke positie van het Nederlands in wetenschap en hoger onderwijs. Om die te kunnen garanderen, roept de Raad alle betrokkenen op om een weldoordacht talenbeleid te voeren waarin het Nederlands, naast het Engels en andere talen, een sterke rol blijft vervullen.

Op dit moment is een maatschappelijk debat gaande over de verengelsing van wetenschap en hoger onderwijs. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren draagt graag bij aan dit debat. De Raad onderkent het belang van het Engels voor internationalisering, maar benadrukt daarbij het belang van het Nederlands voor de eigen samenleving.

De Raad hecht er veel belang aan dat iedereen, ongeacht opleiding, beroep of sociale klasse toegang heeft tot kennis en inzichten die in de wetenschap worden ontwikkeld. Daarom pleit de Raad voor het beschikbaar stellen hiervan in het Nederlands, aangezien de taal van onze maatschappij hiertoe de beste kansen biedt.

De notitie Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs verschijnt in aanloop naar de Europese Dag van de Talen (26 september) en de Taalunie Talendebatten (26 en 30 september) rond meertaligheid in het onderwijs.

Lees de volledige notitie hier.

Over de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. De Raad kan adviezen uitbrengen op verzoek van het Comité of op eigen initiatief en bestaat uit deskundigen op het terrein van de Nederlandse taal, onderwijs, wetenschap, letteren en cultuur. De Raad wordt voorgezeten door Reinhild Vandekerckhove; Kete Kervezee is vicevoorzitter.