Prinses Maxima en prinses Mathilde nemen twee delen van de literatuurgeschiedenis in ontvangst

Den Haag
12 januari 2006

Prinses Máxima en prinses Mathilde nemen twee delen geschiedenis van de Nederlandse literatuur in ontvangst

Op 23 februari nemen H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden en H.K.H. Prinses Mathilde van België, in aanwezigheid van Bert Anciaux, lid van het Comit van Ministers van de Nederlandse Taalunie, in de Grote Kerk in Breda twee delen van de nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur in ontvangst. Stemmen op schrift, geschreven door Frits van Oostrom, behandelt de Middeleeuwen tot 1300, in Altijd weer vogels die nesten beginnen beschrijft Hugo Brems de Nederlandse literatuur uit de periode 1945-2005. De vijf tussenliggende delen verschijnen tussen nu en 2010.

Ruim 50 jaar na het verschijnen van het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van Knuvelder komt er nu een volledig nieuw opgezette geschiedenis van de literatuur uit Nederland en Vlaanderen. Deze zevendelige Geschiedenis van de Nederlandse literatuur is geschreven als een doorlopend chronologisch verhaal dat alle recente vondsten en nieuwe wetenschappelijke inzichten bevat, van ‘hebban olla vogala...' tot nu. De nieuwe literatuurgeschiedenis is niet alleen voor een wetenschappelijk publiek. De reeks is nadrukkelijk ook geschreven voor het algemene publiek dat in literatuur geïnteresseerd is.

De literatuurgeschiedenis is een initiatief van de Nederlandse Taalunie die in 1997 is gestart met dit project op advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Nederland en Vlaanderen stelden hiervoor de middelen ter beschikking. Aan het overzichtswerk werken negen prominente Nederlandse en Vlaamse wetenschappers en 26 redacteurs mee. De hoofdredactie is in handen van dr. A.J. Gelderblom (Universiteit Utrecht) en prof. dr. A.M. Musschoot (Universiteit Gent). De reeks wordt uitgegeven door Uitgeverij Bert Bakker. De distributie in Vlaanderen wordt verzorgd door Standaard Uitgeverij.

De reeks

Frits van Oostrom Stemmen op schrift (Middeleeuwen I tot 1300)
Frits van Oostrom Een eeuw van expansie (voorlopige titel, 1300-1400)
Herman Pleij Het gevleugelde woord (Middeleeuwen II, 1400-1560)
Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt Een nieuw vaderland voor de muzen (1560-1700)
Joost Kloek Twee overzijden (1700-1800)
Wim van den Berg en Piet Couttenier De grenzen voorbij (voorlopige titel, 1800-1890)
Jacqueline Bel Literatuur in tijden van onschuld en oorlog (1900-1945)
Hugo Brems Altijd weer vogels die nesten beginnen (1945-2005)
In 2010 verschijnt ook een afsluitend deel: een verantwoording bij de reeks door de hoofdredacteurs Anne Marie Musschoot en Arie Jan Gelderblom
 

Contact

Voor meer informatie over de bijeenkomst in Breda en het project Geschiedenis van de Nederlandse literatuur:

Linda Vaessen, tel. + 31 70 3469548, info@taalunie.org. Of lees verder op de pagina over de literatuurgeschiedenis.

Voor informatie over de boeken, interviews met de auteurs en het uitgeeftraject:

Nederland: Aartje Greven, Uitgeverij Bert Bakker, + 31 20 5210514, a.greven@uitgeverijprometheus.nl

Vlaanderen: Rein Janssens, Standaard uitgeverij, tel. + 32 3 2857327, rein.janssens@standaarduitgeverij.be.