NT2-vrijwilligerswerk onder de loep genomen

Den Haag
09 december 2004

De rol van vrijwilligers bij het ondersteunen van anderstalige leerders van het Nederlands

Er moet meer aandacht en waardering komen voor de inzet van vrijwilligers in het NT2-veld. En de deskundigheid die in het veld is opgebouwd zou breder verspreid en gevoed moeten worden. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek NT2-vrijwilligerswerk onder de loep genomen van de Taalunie.

Om na te gaan welke rol vrijwilligers spelen in het onderwijs van het Nederlands en waar ondersteuning van vrijwilligers gewenst zou zijn, heeft de Nederlandse Taalunie een beknopt onderzoek uitgezet. Het onderzoek geeft een duidelijk beeld van het veld en doet aanbevelingen voor mogelijke ondersteuningsacties, gericht op verbetering van de inzet van vrijwilligers.

In en rondom het onderwijs en het welzijnswerk voor volwassen anderstaligen in Nederland en Vlaanderen werken veel vrijwilligers, onder meer bij taalactiviteiten zoals lessen Nederlands en andere taalbevorderende activiteiten.

Vrijwilligers helpen als conversatiepartner, als begeleider bij buitenschoolse opdrachten, ter ondersteuning van de officiële taaldocent, als huiswerkbegeleider maar ook als zelfstandig lesgever. De inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers is over het algemeen groot. Waar het hen echter vaak aan ontbreekt, is voldoende scholing en ondersteuning bij hun activiteiten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een Nederlands-Vlaams team: Els Maton en Hilde van Eemeren (Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen) en Wim Coumou (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Rijswijk).

Het onderzoek is te vinden op www.taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/vrijwilligers

De Nederlandse Taalunie bekijkt nu in welke concrete activiteiten ze de aanbevelingen kan vertalen.

In de Nederlandse Taalunie voeren de Vlaamse en de Nederlandse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Nederlandse Taalunie en haar werkterreinen is te vinden op www.taalunieversum.org.

Noot voor redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Taalunie, Maryse Bolhuis (info@taalunie.org) of Maya Rispens (info@taalunie.org), telefoon: + 31 70 346 95 48.