Actuele ontwikkelingen Taalunie

Enige tijd geleden is er veel commotie ontstaan naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen. In het voorjaar heeft de Taalunie aangekondigd de suppletieregeling, vanwege bezuinigingen, te beperken. Na advies te hebben ingewonnen bij diverse partijen, heeft de Taalunie opnieuw budget gereserveerd voor de suppleties en een eenduidige regeling vastgesteld, die bij moet kunnen blijven dragen aan kwaliteitsvol onderwijs Nederlands in het buitenland. U vindt deze nieuwe regeling hier

Ook krijgen de zomercursussen die de Taalunie jarenlang organiseerde een vervolg. De Universiteit Gent en haar Universitair Centrum voor Talenonderwijs zullen de nieuwe zomercursus organiseren voor studenten Nederlands in het buitenland. Zij doen dat met een nieuwe formule die aansluit op de behoeften van de studenten, gebruikmaakt van digitale en interactieve voorzieningen en taal, cultuur en beroep stevig inbedt in de leerlijn. Meer informatie treft u hier aan.

Eerdere berichtgeving over de bezuinigingen van de Taalunie en de onrust die daardoor is ontstaan:

Tijdens het 19e IVN colloquium, dat plaats vond van 17-21 augustus 2015 in Leiden, hield Maya Rispens (hoofd Taalgebruik) namens de Taalunie een toespraak waarin zij terugblikt op de reacties naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen en vooruitblikt op de plannen van de Taalunie ten behoeve van het onderwijs Nederlands in het buitenland:

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, het adviesorgaan van de Taalunie, geeft in een algemeen bericht een reactie op de commotie en de (voorlopige) compromissen.

Overige berichtgeving: