Colofon

Redactie

Nederlandse Taalunie

Realisatie

Vormgeving
Charis Rooda (Den Haag)
Taalunie huisstijl en ontwerp website

Opmaak
Charis Rooda (Den Haag)
HTML, CSS, toegankelijkheid

Hosting
Prolocation B.V., Delft

Technische realisatie
Twokings, Den Haag
Michiel Groen, webmaster Nederlandse Taalunie