Wie we zijn

Deze tekst is beschikbaar in Nederlandse en Vlaamse Gebarentaal

De Nederlandse taal

Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun identiteit en cultuur en biedt kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

 

Wie we zijn | Taalunie

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. Wij opereren in een groot, internationaal en divers netwerk waarbij onze experts op verschillende terreinen partijen met elkaar verbinden. Samen versterken we het Nederlands en zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het Nederlands optimaal kunnen gebruiken.

Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten wordt samengewerkt binnen raamovereenkomsten. Daarmee zijn alle landen waar het Nederlands een officiële taal is, bij de Taalunie betrokken.

Aandachtsgebieden

Standaardtaal

De Taalunie zorgt ervoor dat de standaardtaal optimaal beschreven en gebruikt kan worden (grammatica, spelling, terminologie). Verder zorgen we voor taaladvies, werken we samen met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties aan technologische hulpmiddelen, en stimuleren we het gebruik van begrijpelijke taal. Zo maken we het Nederlands beter toegankelijk voor iedereen.

Nederlands, taalvariëteiten en andere talen

Het Nederlands komt in vele vormen en variëteiten voor en staat als taal tussen tal van andere talen. De Taalunie ontwikkelt hiervoor beleid en sluit hiermee aan op ontwikkelingen en behoeftes in de samenleving.

Onderwijs binnen het taalgebied

De Taalunie ondersteunt alle vormen van onderwijs in Nederlands als eerste en als tweede taal binnen het taalgebied. Wij dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs door beleidsmakers en de onderwijswereld te helpen met advies, opinie en signalering.

Onderwijs buiten het taalgebied

De Taalunie stimuleert, ondersteunt en bevordert wereldwijd kwaliteitsvol onderwijs in en van het Nederlands. Dit doen wij voor alle onderwijsvormen en op alle niveaus.  Dat gebeurt met advisering en inhoudelijke en financiële ondersteuning. We stimuleren samenwerking en uitwisseling van onder meer kennis en materialen.

Taal en cultuur

De Taalunie bevordert talige culturele samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen, Suriname en de rest van de wereld. Wij faciliteren de digitalisering van Nederlandstalige literatuur en stimuleren internationaal vertaalbeleid en de uitwisseling van internationale vertaalexpertise. Hiermee worden het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur in Europa en de rest van de wereld versterkt.

 


 

Downloads