Taaltechnologie

 

Voor taaltechnologie in het Nederlands is extra ondersteuning nodig vanuit de overheid. 

Taaltechnologie is de technologie waarmee  men probeert de computer  de menselijke taal te laten begrijpen en te produceren. We staan er niet meer bij stil, maar het heeft er ooit naar uitgezien dat computers alleen maar in het Engels zouden communiceren. Tegenwoordig bestaat veel software ook in het Nederlands en er zijn  programma's die helpen met Nederlandse teksten schrijven, lezen, samenvatten of vertalen. We surfen op internet of we volgen instructies van een navigatiesysteem dat ons in het Nederlands toespreekt. Dat kan allemaal met taaltechnologie in het Nederlands.

Nederland en Vlaanderen maken zich binnen de Taalunie samen sterk voor taaltechnologietoepassingen in het Nederlands.  De Taalunie brengt  Nederlandse en Vlaamse organisaties en deskundigen bij elkaar om bestaande technieken aan te passen, om onderzoek uit te voeren, en om basisvoorzieningen te maken waarmee producten geoptimaliseerd kunnen worden voor het Nederlands.