Nederlands buiten het taalgebied

Als je in Georgië woont, in Namibië of in de Verenigde Staten, kan het Nederlands een venster op een andere wereld zijn. In meer dan veertig landen kun je Nederlands studeren als hoofd- of als bijvak aan een universiteit. En er zijn duizenden studenten die dat met plezier doen. Ook zijn er in het buitenland scholen voor basis- of secundair onderwijs waar Nederlands als moderne vreemde taal wordt gedoceerd. Dat gebeurt veel in de landen die grenzen aan Nederland en Vlaanderen.