Digitalisering erfgoed

De Nederlandse Taalunie draagt bij aan de digitalisering van het erfgoed in Nederland en Vlaanderen. Denk daarbij aan literatuur en kunst. Digitalisering zorgt ervoor dat dit erfgoed behouden blijft en eenvoudig toegankelijk wordt.

De Taalunie brengt beleidsmakers en veldorganisaties in Nederland en Vlaanderen samen om  de digitalisering van erfgoed en de ontsluiting ervan te stroomlijnen. Daarbij wordt, waar mogelijk aangesloten bij Europese initiatieven.