Cultuur / literatuur

Het beleid van de Nederlandse Taalunie op het vlak van literatuur en lezen vult het nationale beleid van de betrokken overheden aan. Ondanks de talige en culturele variatie tussen de verschillende delen van het taalgebied – Nederland, Vlaanderen (België), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten – gebeurt er veel dat uitnodigt tot samenwerking, ontmoeting en uitwisseling.

De Taalunie nodigt personen en organisaties uit om letterlijk en figuurlijk  de grenzen over te gaan. Zij  bespreken gemeenschappelijke vraagstukken op het gebied van letteren en leesbevordering en slaan de handen ineen om kostbare projecten te realiseren waar het hele Nederlandse taalgebied baat bij heeft. Zo wordt samengewerkt aan de digitalisering van literair erfgoed. Ook de opleiding en professionalisering van literair vertalers is een gezamenlijk project.

De Taalunie stimuleert de kennis van de Nederlandstalige literatuur in het hele taalgebied, bijvoorbeeld door de driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren en door de De Inktaap, een project waarbij duizenden scholieren samen hun favoriete literaire werk kiezen.

Meer informatie over het beleid van de Taalunie op het gebied van literatuur en lezen vindt u  in het hoofdstuk literatuur en lezen van het meerjarenbeleidsplan 2015-2020.