Taaladvies

De Nederlandse Taalunie stelt taaladviezen kosteloos aan een zo groot en zo breed mogelijk publiek beschikbaar om zo het gebruik van goed Nederlands bevorderen.

Taaladvies.net voorziet in de behoefte van veel gebruikers van het Nederlands – moedertaalsprekers en mensen die het Nederlands als tweede of als vreemde taal geleerd hebben – aan verantwoorde en betrouwbare taaladviezen. Dankzij het internet kan sneller en gemakkelijker voldaan worden aan de vraag naar deskundig advies.