CLARIN

CLARIN staat voor Common Language Resources and Technology Infrastructure. Het is een Europees initiatief, dat erop is gericht om (taal-)wetenschappers in Europa te voorzien van een basisinfrastructuur voor taalbronnen en taaltechnologie. Het gaat bijvoorbeeld om teksten, geluids- en videobestanden.

De Nederlandse Taalunie nam deel aan de voorbereidingen voor CLARIN, die gefinancierd werden door de Europese Commissie.

In 2012 is CLARIN een ERIC geworden, wat staat voor European Research Infrastructure Consortium. Dit is een nieuw soort rechtspersoon in de Europese Unie. De Nederlandse Taalunie is een van de stichtende leden van CLARIN ERIC en heeft een zetel in de General Assembly. Uitvoerder is het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Nederland is gastland van CLARIN ERIC: de hoofdzetel is gevestigd bij de Universiteit Utrecht.

Contactpersoon: 
Griet Depoorter, GrietDepoorter@ivdnt.org