Activiteiten

De Nederlandse Taalunie houdt zich bezig met de Nederlandse taal, het onderwijs in en van het Nederlands en literatuur. Daarbij staat de samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en waar mogelijk Suriname centraal. Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten in alfabetische volgorde.

ANS / e-ANS

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is mede met steun van de Taalunie tot stand gekomen. In de ANS wordt de grammatica van het hedendaagse Nederlands uitvoerig beschreven.

Boekenzoeker

De Boekenzoeker is een website met leesadvies, waar gebruikers in de leeftijd van 8-18 jaar leestips 'op maat' krijgen. Naast zoeken in de catalogus, kunnen bezoekers persoonlijk getint advies krijgen door het aanklikken van interesses, onderwerpen en stemmingen.

Buitenlandse aardrijkskundige namen

Op initiatief van de Nederlandse Taalunie doet een commissie van specialisten voorstellen om buitenlandse aardrijkskundige benamingen op een eenvormige manier te schrijven.

CLARIN

CLARIN staat voor Common Language Resources and Technology Infrastructure. Het is een Europees initiatief, dat erop is gericht om (taal-)wetenschappers in Europa te voorzien van een basisinfrastructuur voor taalbronnen en taaltechnologie. Het gaat bijvoorbeeld om teksten, geluids- en videobestanden.

Databank neerlandistiek wereldwijd

De databank neerlandistiek Wereldwijd wordt onderhouden door de Taalunie.  In de databank is actuele informatie te vinden over neerlandici van verschillende disciplines aan 309 verschillende instellingen in verschillende landen wereldwijd.

Meer informatie over de databank kunt u vinden op Taalunieversum.org .

De Inktaap

De Inktaap is een literaire jongerenprijs die uitgereikt wordt door scholieren uit de hoogste klassen van het voortgezet/secundair onderwijs uit Nederland, Vlaanderen Suriname en Curaçao.

Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. De website wordt jaarlijks zo'’n vier miljoen keer geraadpleegd.

Digitalisering van het erfgoed

De Taalunie speelt een voortrekkersrol in het tot stand brengen van samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen om zowel Europese als nationale ambities op het gebied van digitalisering van het erfgoed te realiseren.

Docentennascholing

Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang. Daarom biedt de Taalunie nascholing voor deze docenten.

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Onder leiding van de Nederlandse Taalunie wordt gewerkt aan een breed en overkoepelend overzicht van de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, dat in 2016 zijn voltooiing krijgt.

Het taalonderwijs Nederlands onderzocht (HTNO)

De Taalunie verzamelt informatie over al het wetenschappelijk onderzoek naar het onderwijs Nederlands in het basis- en voortgezet/secundair onderwijs, uitgevoerd tussen 1969 en 2010. Samenvattingen van dit onderzoek worden aangeboden via Taalunieversum. De databank wordt ieder jaar geactualiseerd en bevat samenvattingen van 1560 onderzoekspublicaties.

Instituut voor de Nederlandse Taal (INT)

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands. Het is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen.

Literair grensverkeer

Nederlandstalige literatuur wordt geschreven door auteurs uit verschillende landen en zelfs verschillende continenten. Dat maakt die literatuur rijk en divers. Maar komen we eigenlijk wel in contact met die grote variëteit? Worden Vlaamse en Nederlandse auteurs over en weer genoeg gekend en gelezen? En hoe zit het met de Caraïbische literatuur?

Literair vertalen

De Taalunie bevordert samen met de letterenfondsen in Nederland en Vlaanderen de deskundigheid op het gebied van het literair vertalen in en uit het Nederlands. Deze activiteiten zijn gebundeld in het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) van de Taalunie.

Literaire tijdschriften

Literairetijdschriften.org biedt bezoekers een overzicht van belangrijke literaire tijdschriften uit Nederland, Vlaanderen en Friesland. Doel is deze bladen onder de aandacht te brengen van een breed publiek omdat het lezenswaardige, goede, interessante en bijzondere bladen zijn.

Nederlands in Europa: EFNIL

De Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) is een platform voor samenwerking tussen taalbeleidsinstanties en taalinstituten binnen de Europese Unie. De Taalunie is één van de initiatiefnemers van EFNIL.

Onderwijsplatforms

De Taalunie laat zich voor haar onderwijsbeleid adviseren door drie platforms van (taal)onderwijsdeskundigen. Deze platforms spelen een centrale rol in het signaleren van problemen en vraagstukken die leven in het onderwijsveld.

Onderwijsterminologie

De Taalunie biedt een termenlijst aan die vergelijkend is van opzet: de belangrijkste onderwijstermen uit Vlaanderen, Nederland en Suriname worden niet alleen verklaard, eventuele verschillen worden ook expliciet aangeduid.

Prijs der Nederlandse Letteren

Om de drie jaar kent het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie de Prijs der Nederlandse Letteren toe. Deze prijs onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. Laureaten waren onder meer Hella Haasse, Hugo Claus, Cees Nooteboom, Leonard Nolens en Remco Campert.

Spelling (Woordenlijst Nederlandse Taal)

De officiële spelling van het Nederlands wordt vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal