Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie

De Raad kan adviezen uitbrengen op verzoek van het Comité of op eigen initiatief. De Raad bestaat uit deskundigen op het terrein van de Nederlandse taal, onderwijs, wetenschap, letteren en cultuur. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd; deze periode kan één keer verlengd worden met een periode van twee jaar.

Samenstelling

 • An De Moor
 • Eric Eljon
 • Jane Fenoulhet
 • Kete Kervezee (vicevoorzitter)
 • Leo Lentz
 • Frans Meijman
 • Marco de Niet
 • Annette Roeters
 • Ronald Soetaert
 • Reinhild Vandekerckhove (voorzitter)
 • Kris Van den Branden
 • Bart Vandesompele

Secretaris: Liesbeth Versluis (Nederlandse Taalunie)

Vergaderingen

De Raad vergadert vier keer per jaar. De adviezen kunt u op deze website raadplegen. De Raad kiest zijn eigen voorzitter. Op dit moment is dat Reinhild Vandekerckhove. De vicevoorzitter is Kete Kervezee.

Commissies van de Raad

 • Raadscommissie Suriname
  De Raadscommissie Suriname adviseert de Raad over zaken die betrekking hebben op het beleid en de werkterreinen van de Nederlandse Taalunie in Suriname.

Contact

De Raad is te bereiken via secretaris Liesbeth Versluis op het adres van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en via het e-mailadres: raad@taalunie.org.