Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (PONT2) (Nl-Vl)

Het PONT2 adviseert de Taalunie bij de uitvoering van het Taaluniebeleid voor het onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Het Platform bestaat uit onderwijsdeskundigen uit het intermediaire veld. Leden van het Platform worden aangesteld door de Algemeen Secretaris van de Taalunie.

Informatie over het doel, de taken en de werking van het Platform is te lezen in het instellingsbesluit

Voorzitter

 • Folkert Kuiken – bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid, Universiteit van Amsterdam

Secretaris

 • Carlijn Pereira - beleidsmedewerker Nederlandse Taalunie

Leden

 • Guy De Becker – pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV)
 • Huub van den Bergh – hoogleraar didactiek en toetsing, Universiteit Utrecht; vaksectievoorzitter Nederlands havo/vwo van het College voor Examens
 • Merel Borgesius – docent alfabetisering en NT2
 • Paula Bosch – onderzoeker/lesgever Hogeschool van Amsterdam; voorzitter Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT, sectie: Nederlands)
 • Veerle Breemeersch – beleidsmedewerker Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), Brussel
 • Jordi Casteleyn – universitair docent Antwerp School of Education / Specifieke Lerarenopleiding – Universiteit Anwerpen
 • Joke Drijkoningen – wetenschappelijk medewerker, Centrum voor Taal & Onderwijs, KU Leuven
 • Herman Franssen – inspecteur primair onderwijs, Nederlandse onderwijsinspectie
 • Klaas Heemskerk – onderzoeker, Universiteit van Amsterdam
 • Judith Janssen – senior adviseur Cito, Arnhem; programmacoördinator Staatsexamens NT2
 • Astrid van Laar – docent NT2, TU Delft; NUT-themagroep NT2
 • Laura Punt – beleidsadviseur Koning Willem College, ’s Hertogenbosch
 • Shalini Roppe – pedagogisch begeleider Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO), Mechelen
 • Gerdineke van Silfhout – leerplanontwikkelaar en vakexpert Nederlands,  SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, Enschede
 • Franke Teunisse – directeur Bureau ICE, Culemborg
 • Hilde Vanderheyden
 • Philippe Vangeneugden – coördinator Team Taal Leren, Huis van het Nederlands, Brussel
 • Hanneke de Weger – coördinator kennisbenutting en communicatie, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Den Haag

Het PONT2 is te bereiken via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.