81ste vergadering - Amsterdam

Datum: 
17 november 2014

1 Beleidsplan en ontwerpbegroting 2015

Het Comité van Ministers besluit tot een totale bijkomende bezuiniging van € 1.890.750 (€ 1.500.000 van Nederlandse zijde en € 390.750 van Vlaamse zijde) per 1 januari 2015, en tekent daarbij aan dat deze bijkomende bezuiniging geen significante stijging van de apparaatskosten met zich mee mag brengen. Nadat het verschillende opties heeft overwogen, besluit het Comité van Ministers tot een reorganisatie met boventalligheid binnen het Algemeen Secretariaat, die in het teken wordt gesteld van de inhoudelijke en organisatorische vernieuwing van de Taalunie. Voor boventallige medewerkers zal worden voorzien in een sociaal plan, in navolging van de uitgangspunten van 2011. De algemeen secretaris wordt gemandateerd de reorganisatie uit te voeren en een sociaal plan uit te werken voor de boventallige medewerkers op basis van de uitgangspunten van 2011 en volgens de financiële verdeling twee derde – een derde. Het Comité van Ministers vraagt de algemeen secretaris de reorganisatie met zorg uit te voeren.

Het Comité van Ministers stelt het beleidsplan (De nieuw Taalunie. Beleidsplan 2015 -2020) vast.

Het Comité van Ministers keurt de begroting 2015 goed met effectuering van de bovenstaande bezuiniging.

Het Comité van Ministers keurt de herziene begroting 2014 goed.

2 Toekomst van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)

Het Comité van Ministers besluit het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) om te vormen tot een Instituut voor Nederlandse Taal (INT). Het vraagt een extern adviseur om een zakelijk model uit te werken voor het nieuwe INT en dat in het voorjaar van 2015 aan het Comité van Ministers voor te leggen.  

3 Regeling Financieel Beheer

Het Comité van Ministers is akkoord met wijzigingen in de Regeling Financieel Beheer.


Den Haag, 12 januari 2015


De voorzitter van het Comité van Ministers
Jet Bussemaker

de algemeen secretaris
Geert Joris