Besluiten van het Comité van Ministers

Besluiten van het Comité van Ministers

84ste vergadering - Brussel

Datum: 
04 juli 2016

1 Reactie Comité van Ministers op rapport externe visitatiecommissie

Het Comité van Ministers dankt de visitatiecommissie voor haar onderzoek en het opgeleverde rapport en neemt de aanbevelingen van de visitatiecommissie ter harte.

2 Mandaat algemeen secretaris

Het Comité van Ministers zet de procedure in gang voor de werving van een nieuwe algemeen secretaris, die in principe per 1 januari 2017 zal worden benoemd, wanneer het mandaat van de huidige algemeen secretaris is verstreken.

Najaarsvergadering 2015 - Den Haag

Datum: 
09 november 2015

1 Verdere uitwerking beleidsplan (Taalunie 2015-2020)

Het Comité van Ministers stelt de doelstellingen en prioriteiten uit de afdelingsplannen vast.  Deze afdelingsplannen zijn een verdere uitwerking van het eind 2014 door het Comité van Ministers vastgestelde nieuwe beleidsplan van de Taalunie (De nieuwe Taalunie; beleidsplan 2015-2020).

82ste vergadering - Den Haag

Datum: 
12 juli 2015

81ste vergadering - Amsterdam

Datum: 
17 november 2014

80ste vergadering - Antwerpen

Datum: 
17 maart 2014

79ste vergadering - Antwerpen

Datum: 
04 november 2013

78ste vergadering - Den Haag

Datum: 
10 juni 2013

77ste vergadering - Brussel

Datum: 
21 november 2012