Wie we zijn

De Nederlandse taal

Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun eigen identiteit en cultuur en biedt hun kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

 

Wie we zijn | Taalunie

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Wij opereren in een groot, internationaal en divers netwerk waarbij onze experts op verschillende terreinen partijen met elkaar verbinden. Samen versterken we het Nederlands en zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het Nederlands optimaal kunnen gebruiken.

Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten wordt samengewerkt binnen raamovereenkomsten. Daarmee zijn alle landen waar het Nederlands een officiële taal is, bij de Taalunie betrokken.

Aandachtsgebieden

Standaardtaal

In het aandachtsgebied ‘Standaardtaal’ bundelen we beleid voor het Standaardnederlands. De Taalunie zorgt ervoor dat de standaardtaal optimaal beschreven en gebruikt kan worden (grammatica, spelling, terminologie). Verder zorgen we voor taaladvies en werken we samen met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties aan technische hulpmiddelen. Zo kunnen mensen verder komen met hun Nederlands.

Nederlands, taalvariëteiten en andere talen

Het Nederlands komt in vele vormen en variëteiten voor en staat als taal tussen tal van andere talen. De Taalunie ontwikkelt hiervoor beleid en sluit hiermee aan op ontwikkelingen en behoeftes in de samenleving.

Onderwijs binnen het taalgebied

De Taalunie ondersteunt alle vormen van onderwijs Nederlands als eerste en als tweede taal binnen het taalgebied. De Taalunie draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs met advies, opinie en signalering.

Onderwijs buiten het taalgebied

De Taalunie stimuleert, ondersteunt en bevordert wereldwijd kwaliteitsvol onderwijs in en van het Nederlands. Dit doen wij voor alle onderwijsvormen en op alle niveaus.  Dat gebeurt met advisering, inhoudelijke en financiële ondersteuning.

Taal en cultuur

De Taalunie bevordert talige culturele samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen, Suriname en de rest van de wereld. Ze faciliteert de digitalisering van Nederlandstalige literatuur en stimuleert een internationaal vertaalbeleid en de uitwisseling van internationale vertaalexpertise. Hiermee wordt het gebruik van het Nederlands in Europa en de rest van de wereld versterkt.